• Özel Maya Akademiye Hoş Geldiniz

  Çocuğunuzun Büyümesi İçin Harika Bir Yer

Biz Kimiz

Özel Maya Akademi Kreş ve Gündüz Bakımevi, Giresun il merkezinde hizmet veren ve 2-6 yaş grubu çocuklar için hazırlanmış özel ve seçkin bir kreş, anaokulu ve gündüz bakımevidir. Eğitim dilimiz Türkçe ve İngilizcedir. Atölyelerimizde her zaman alanında uzman en az iki adet öğretmen bulunuyor.
Çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programımızla çocuğun öğrenme ve bilgi edinmede bireysel kapasitesini kullanabilmesi için zengin ve donanımlı bir çevreyle etkileşimini sağlayan öncü ve örnek bir okul olmak için durmadan çalışıyoruz. Sunduğumuz yüksek standartlardaki hizmet kalitemizle öğrencilerimize, çalışanlarımıza ve topluma değer katıyoruz.

Farkımız Nedir

Okul seçimi çocuklarımız için vereceğimiz en önemli kararların başında geliyor. Çocukların en hızlı öğrenme ve eğitilme çağları 0-6 yaş dönemidir. Her veli doğal olarak canından çok sevdiği en değerli varlığı için elinden gelen en iyi eğitim ortamını sağlamaya çalışır. Birçok okul seçeneği arasından karar vermek çoğu zaman zor olur.
Özel Maya Akademi olarak biz, öğrencilerimizin gelişimini sağlayacak yabancı dil, teknoloji, görsel sanatlar, müzik, sportif alan dersleriyle onların toplumsal yaşamda sorumluluğunu bilen ve etkin katılımcı bireyler olmalarını sağlamayı hedefliyoruz.
Çocuklar İçin

Atölyelerimiz

Çocuklarımız, uzman kadromuzun belirlemiş olduğu programlar dâhilinde atölyeler arasında farklı zaman ve sürelerde zaman geçirirler. Böylece hem sürekli aynı sınıfta kalmanın sıkıcılığından uzaklaşır hem de farklı ortama girmenin enerjisi ve ortamdaki uyaranların farklılığıyla algı kapasitesindeki artış hedef alınır.
 • Sanat Atölyesi
 • Müzik-Orff-Ritim Atölyesi
 • Oyun-Tiyatro-Drama Atölyesi
 • Kodlama-Matematik Atölyesi
 • Montessori Atölyesi
 • Fen ve Doğa Atölyesi
 • İngilizce-Sinema Atölyesi
 • Bahçe-Piknik

Sanat Atölyesi

Sanat en genel anlamıyla, yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak...

Montessori Atölyesi

Montessori eğitim sisteminde geleneksel eğitimin aksine öğretmen baskın rol...

Oyun-Tiyatro-Dram Atölyesi

Çocuklarla iletişim kurmanın, onların dünyasını paylaşmanın birçok yol...

Kodlama Matematik Atölyesi

Çocukların, akıllı cihazlar ve bilgisayarla tanışmaları kaçınılmaz bir...

Müzik-Orff-Ritim Atölyesi

Müziğin temel eğitimindeki ilk amacı çocukta müzik sevgisini uyandırmak, ...

Fen ve Doğa Atölyesi

Çocuklara özgürce ve birlikte öğrenme şansı veren Reggio Emilia Yaklaşı...

İngilizce-Sinema Atölyesi

Dil eğitiminde erken yaşlar yani çocukluk döneminin önemli olduğu bilimsel...

Bahçe-Piknik

150 metrekare bahçe imkânına sahip olan okulumuzda bahçemizde özel olarak t...

Howard Gardner Çoklu Zekâ Kuramı

On yıllar boyunca insanlar zekânın, özellikle mantıksal ve matematiksel alanlarda, problem çözme yeteneğimizi belirleyen, tek yönlü bir zihinsel işlev olduğunu düşünmüşlerdir. Fakat yaklaşık otuz yıl önce, Howard Gardner bu fikrin temelini sorgulayıp, genel olarak kabul edilen zekâ kavramına bir alternatif olarak, çoklu zekâ kuramını ortaya attı. Gardner, çoklu zekâ kuramını, bilişsel yeterliliği “zekâ” olarak adlandırılan bir beceri, yetenek ve zihinsel yetenek grubu olarak görür. Dahası, herkes bu becerilere, zihinsel dürtülere ve yeteneklere bir dereceye kadar sahiptir.
Çoklu zekâ kuramında 8 çeşit zekâ belirlenmiştir. Bunlar:
 • 1.Sözel / Dilsel (verbal/linguistic) Zekâ
 • 2.Mantıksal / Matematiksel (logical/mathematical) Zekâ
 • 3.Görsel / Uzamsal (visual/spatial) Zekâ
 • 4.Bedensel / Kinestetik (bodily/kinesthetic) Zekâ
 • 5.Müziksel/ Ritmik (musical/rhytmic) Zekâ
 • 6.Kişiler arası / Sosyal (interpersonal) Zekâ
 • 7.Kişisel / İçsel (özedönük/interpersonal) Zekâ
 • 8.Doğa Zekâsı
  Zekâyı bir yetenek olarak tanımlamak, onun geliştirilebilir bir yetenek olduğu anlamına gelir. Gardner, bu manada, genetik mirasımızı inkâr etmiyor. Bunun yerine, bu “potansiyelin” bir kişinin çevresine, deneyimlerine, eğitimine ve benzerleri kıstaslara göre gelişeceğini savunuyor. 8 Zekâ alanı yeterli imkân ve eğitim sağlandığında oldukça geliştirilebilir. Biz de Gardner’ın zekâ çeşitlerinden yola çıkarak oluşturduğumuz eğitim programımız ile çocuklarımızın yeteneklerine göre zekâ gelişimlerini sağlıyoruz.

Vizyonumuz

Çocuklarımızın gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programlarımız ile onların öğrenme ve bilgi edinmede bireysel kapasitesini kullanabilmesi için zengin ve donanımlı bir çevreyle etkileşimini sağlayan öncü ve örnek bir okul olmak.
Eğitim gayemiz; sürekli öğrenen, öğrendiklerini içselleştirerek üretime dökebilen, sorun çözebilen, çözüm üretebilen, çok yönlü bilgi ve becerilerle donatılmış, yarına kalacak teknolojiler üreten, nitelikli ve yenilikçi bireyler yetiştirmek.

Her yerde ve her zaman başarılı olacak, geleceğe şimdiden hazır,
• Öğrenmeyi seven,
• Dinamik, üretken ve girişken,
• Yüksek donanımlı ve akademik mükemmelliği hedefleyen,
• Yurtsever, çağdaş ve ulusal kültürüne sahip çıkan,
• Sorunlara çözüm getiren,
• Saygılı, ahlaklı ve yardımsever,
• Mücadele ruhuna sahip ve adil bireylerin yetiştirildiği, Türkiye’nin önde gelen okulları arasında olmak.

Misyonumuz

Özel Maya Akademi Kreş ve Gündüz Bakımevi, öğrencilerin bilgili, becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak ve onlara 21.yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yetenek kazandırmak için vardır.
Çocuklarımızı bireysel gelişim özelliklerinin önemsendiği, kendilerini gerçekleştirme fırsatlarının yaratıldığı ortamlarda, çağdaş düşünceyi özümsemiş, modern yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış, ezberden öte özümseyerek öğrenen, geleceğin aydınlık liderleri olacak güçlü ve mutlu bireyler olarak yetiştirmek okulumuzun temel misyonları arasında yer alıyor.

• Ulusal ve evrensel değerlerle donanmış,
• Milli, manevi ve evrensel değerleri benimsemiş
• Çağın gerektirdiği birikime, teknolojiye ve donanıma sahip,
• Bilimsel ve analitik düşünceye sahip,
• Araştıran ve sorgulayan,
• Sorumluluk bilinci yüksek,
• İlkeli ve tutarlı,
• Estetik beğenileri gelişmiş,
• İnsana ve topluma saygılı,
• Çevre bilincine ve doğa sevgisine sahip,
• Geleceğe yön verecek ve aldığı eğitimin izlerini taşıyacak,
• Mutlu ve kendisiyle barışık bireyler yetiştirmek kurumsal misyonumuzu oluşturuyor.

Kurucu Notu

Tülin NAL KARADEMİR
Eğitimci bir anne-babanın çocuğu olarak dünyaya geldim ve ev ortamında bile okul hikâyeleriyle büyüdüm. Dolayısıyla eğitim sektöründen kopmam pek mümkün olmadı ve Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Özel sektörde öğretmenlik yaptıktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimlerime devam ettim. En hızlı öğrenme ve eğitilme yaşlarında çocuklarımıza en doğru temelleri atabilmek için çok araştırdım, çalıştım ve neticesinde hayalini kurduğum Maya Akademi’yi sevgili eşimin de destekleriyle hizmete açtım. Bir eğitimci olarak ve aldığım pedagojik eğitimler neticesinde büyük sınıflarda gözlemledim ki başarısız öğrenci yoktur, doğru eğitimle donatılmamış, özgün özelliği keşfedilmemiş ve uygun yönlendirilmemiş çocuk vardır. Bu bağlamda çocuklarımızı; gelişim düzeylerine ve ilgi alanlarına göre, alternatif ve güncel eğitim sistemleriyle harmanlayarak, çocuk tecrübelerimizi de ekleyerek oluşturduğumuz çocuk merkezli, bireysel farklılıkların dikkate alındığı, problem çözme odaklı, proje tabanlı, gerçek yaşam deneyimi sunan özgün eğitim programlarıyla donatıyoruz.

Okul öncesi eğitiminde ilk olarak hedeflediğim; çocuklarımızın mutlu olmaları, eğlenmeleri, kendilerini güvende hissetmeleridir. Bunlara ek olarak öğrenmeyi öğrenip hayatları boyunca başarılı olmanın temelini yerleştirmek, düşünen, sorgulayan, üreten yeni nesillere ışık tutmaktır.

Her çocuk özeldir, her çocuk keşfedilmelidir…

İletişim

Ön Başvuru